Oddział Zerowy Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku

Laski, 117 a