Wosztyl Przemysław Dziecięcy

Białogard, 1 Maja 30 a